Toán Lớp 4: một cửa hàng gạo nhập về 3500 kg gạo ngày đầu bán được hai phần năm số gạo nhập về ngày hôm sau bán được 1/3 số gạo còn lại hỏi sau hai

Question

Toán Lớp 4: một cửa hàng gạo nhập về 3500 kg gạo ngày đầu bán được hai phần năm số gạo nhập về ngày hôm sau bán được 1/3 số gạo còn lại hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 1 tuần 2022-06-15T21:32:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                                                                      Giải
                                  Ngày thứ nhất (ngày đầu) bán được số kg gạo là:
                                            3500 x $\frac{2}{5}$ = 1400 (kg)
                                  Ngày hôm sau (ngày thứ 2) bán được số kg gạo là:
                                       (3500 – 1400) x $\frac{1}{3}$ = 700 (kg)
                                 Sau hai ngày bán, cửa hàng còn lại số kg gạo là:
                                               3500 – (1400 + 700) = 1400 (kg)
                                                                       Đáp số: 1400 kg gạo
                                                            Cho mình 5* và ctlhn nhé!
                                                                            Thanks
                                                                           #please
   

 2. Số gạo ngàu 1 bán được là:
  3500xx 2/5=1400(kg)
  Ngày thứ 2 bán được là:
  (3500-1400)xx1/3=700(kg)
  Số kg còn lại là:
  3500-1400-700=1400(kg)
  Đáp số:………

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )