Toán Lớp 4: Một cửa hàng có 12 cuộn dây điện, mỗi cuộn dài 150 m. Cửa hàng đã bán được 1 phần 30 số dây điện đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét

Question

Toán Lớp 4: Một cửa hàng có 12 cuộn dây điện, mỗi cuộn dài 150 m. Cửa hàng đã
bán được 1 phần 30 số dây điện đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét dây điện?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 1 tuần 2022-04-13T05:25:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Số mét dây điện của cửa hàng là :
                12 x  150 = 1800 ( m )
  Số mét dây điện của cửa hàng bán được là :
                 1800 : 30 = 60 ( m )
  Số mét dây điện còn lại của cửa hàng là :
                 1800 – 60 = 1740 ( m )
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  xin ctlhn ạ
   

 2. xin câu trả lời hay nhất

  toan-lop-4-mot-cua-hang-co-12-cuon-day-dien-moi-cuon-dai-150-m-cua-hang-da-ban-duoc-1-phan-30-so

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )