Toán Lớp 4: Mẹ hơn con 24 tuổi.2 năm trước tổng số của hai mẹ con la 44 .tính tuổi hiện nay của mỗi nguời

Question

Toán Lớp 4: Mẹ hơn con 24 tuổi.2 năm trước tổng số của hai mẹ con la 44
.tính tuổi hiện nay của mỗi nguời, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 6 tháng 2022-06-21T06:41:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. # tcv
  Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là :
  44 + 2 + 2 = 48 ( tuổi )
  Tuổi mẹ hiện nay là :
  ( 48 + 24 ) : 2 = 36 ( tuổi )
  Tuổi con hiện nay là :
  36 – 24 = 12 ( tuổi )
   

 2. Tổng số tuổi hay mẹ con hiện nay là:
                    44 + 2 xx 2 = 48 (tuổi)
  Số tuổi của con hiện nay là:
                   (48-24):2=12 (tuổi)
  Số tuổi của mẹ hiện nay là:
                   48 – 12 = 36 (tuổi)
   Đáp số: Con : 12 tuổi
                Mẹ : 36 tuổi
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )