Toán Lớp 4: Khi viết một số có sáu chữ số một học sinh đã viết nhầm chữ số 8 ở hàng trăm nghìn thành chữ số 5 ở hàng đơn vị thành chữ số 8 .hỏi

Question

Toán Lớp 4: Khi viết một số có sáu chữ số một học sinh đã viết nhầm chữ số 8 ở hàng trăm nghìn thành chữ số 5 ở hàng đơn vị thành chữ số 8 .hỏi số đó giảm đi bao nhiêu đơn vị, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 3 tuần 2022-06-04T11:28:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  300.000
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì 8 lớn hơn 5 là 3 đơn vị mấy cả là số đó là ở hàng trăm nghìn nên ta lấy số hơn kém dữa 8 và 5 nhân với một trăm nghìn 3×100.000=300.000
  Vậy số đó giảm đi 300.000 đơn vị

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có: 8 lớn hơn 5 là 3 đơn vị mấy cả là số đó là ở hàng trăm nghìn nên ta lấy số hơn kém giữa 8 và 5 nhân với một trăm nghìn:
  3×100.000=300.000
                    Đáp số: 300.000 đơn vị

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )