Toán Lớp 4: Hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Sau 5 năm nữa, tuổi anh và tuổi em cộng lại được 25 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Question

Toán Lớp 4: Hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Sau 5 năm nữa, tuổi anh và tuổi em cộng lại được 25 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 2 tháng 2022-11-23T22:54:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Sau 5 năm nữa thì tuổi anh vẫn hơn tuổi em 5 tuổi .
  Ta có sơ đồ :
  Tuổi em  : |_____|     5 tuổi
  Tuổi anh : |____________________|
  Tuổi em sau 5 năm nữa là :
  (25 – 5) : 2 = 10 (tuổi)
  Tuổi em hiện nay là :
  10 – 5 = 5 (tuổi)
  Tuổi anh hiện nay là :
  5 + 5 = 10 (tuổi)
  Đáp số : Tuổi em  : 5 tuổi .
                Tuổi anh : 10 tuổi .

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tuổi em sau 5 năm nữa là:
  (25 – 5) : 2 = 10 (tuổi)
  Tuổi em hiện nay là:
  10 – 5 = 5 (tuổi)
  Tuổi anh hiện nay là:
  5 + 5 = 10 (tuổi)
  Đáp số : em : 5 tuổi
               anh : 10 tuổi
  No copy!
  #phungducanh97

  toan-lop-4-hien-nay-anh-hon-em-5-tuoi-sau-5-nam-nua-tuoi-anh-va-tuoi-em-cong-lai-duoc-25-tuoi-ti

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )