Toán Lớp 4: Hãy viết biểu thức A + B rồi tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất với a = 274. Giúp mình nhé mình cần gấp

Question

Toán Lớp 4: Hãy viết biểu thức A + B rồi tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất với a = 274.
Giúp mình nhé mình cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tháng 2022-02-17T08:14:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   nếu a =274 thì b  = 274 

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   vì chỉ có a là có kết quả

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   biểu thức A + B với a = 274, b = 226

  Nếu a = 274 và b = 226 thì a + b = 274 + 226 = 500

          Chúc bn học tốt

  vote mik 5* và xin hay nhất nhé

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )