Toán Lớp 4: có 1 ngừi đi chăn bò mất 1h thì. hỏi trong 3 ngày ngừi đó chăn bò được bao nhiêu lần

Question

Toán Lớp 4: có 1 ngừi đi chăn bò mất 1h thì. hỏi trong 3 ngày ngừi đó chăn bò được bao nhiêu lần, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 6 tháng 2022-06-20T20:40:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1 ngày người đó chăn được số lần là:
       1 × 24 = 24 ( lần )
  3 ngày người đó chăn được số lần là:
       24 × 3 = 72 ( lần )
             Đáp số: 72 lần
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1 ngày = 24 giờ
  => 3 ngày thì có số giờ là:
    24 x 3 = 72 ( giờ)
  => người đó chăn được nhiều nhất số lần là:
  72 : 1 = 72 ( lần)
   Đáp số: 72 lần

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )