Toán Lớp 4: Cho dãy số 1,2,13,19 A)Nêu quy luật của dãy số rồi viết tiếp 3 số hang̣ tiếp theo B) Trong 2số 1999và 2001 thì số nào t

Question

Toán Lớp 4: Cho dãy số 1,2,13,19
A)Nêu quy luật của dãy số rồi viết tiếp 3 số hang̣ tiếp theo
B) Trong 2số 1999và 2001 thì số nào thuộc dãy số?Vì sao?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 6 tháng 2022-06-20T23:33:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số thuộc dãy số có dạng : 6x+1|x>0|
  Ta có:
  (1999 – 1) : 6 = 33
  – 1999 thuộc dãy số trên.
  (2009 – 1) : 6 = 334 (dư 4)
  –  2004 không thuộc dãy số trên.
  ~Học tốt~
  no copy 

 2. Số thuộc dãy số có dạng 6x+1|x>0|
  Ta có:
      (1999 – 1) : 6 = 333
    -1999 thuộc dãy số trên
      (2009 – 1) : 6 =334(dư 4)
     -2004 không thuộc dãy số trên

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )