Toán Lớp 4: Biết 5 năm nữa tổng số tuổi của chị và em là 35 tuổi Biết hiện tại chị lớn hơn em 10 tuổi Tính tuổi em và chị hiện tại

Question

Toán Lớp 4: Biết 5 năm nữa tổng số tuổi của chị và em là 35 tuổi Biết hiện tại chị lớn hơn em 10 tuổi Tính tuổi em và chị hiện tại, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 2 tháng 2022-02-22T16:57:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Sửa đề bài: 35 → 34
  Giải:
  Tuổi em 5 năm nữa là:
          (34 – 10) : 2 = 12 (tuổi)
  Tuổi em hiện tại là:
         12 – 5 = 7 (tuổi)
  Tuổi chị hiện tại là:
         7 + 10 = 17 (tuổi)
                   Đáp số: Em: 7 tuổi
                                Chị: 17 tuổi.
  #Black

 2. Giải đáp:
  Tuổi em 5 năm nữa là:
          (34-10):2=12(tuổi)
  Tuổi em hiện tại là:
         12-5=7(tuổi)
  Tuổi chị hiện tại là:
         7+10=17(tuổi)
                   Đáp số: Em: 7 tuổi
                                Chị: 17 tuổi.
  ok nha em
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )