Toán Lớp 4: Bài 1 : viết . 7 phân số > 1 ; 8 phân số < 1 ; 10 phân số =1 Bài 2 : tìm phân số bằng c

Question

Toán Lớp 4: Bài 1 : viết . 7 phân số > 1 ; 8 phân số < 1 ; 10 phân số =1 Bài 2 : tìm phân số bằng các phân số sau . 13/9 , 3/4 , 27/18, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 3 tuần 2022-06-04T11:06:29+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bài 1:
  7 phân số > 1 là :
  6/5 ; 3/2 ; 7/6 ; 8/7 ; 4/3 ; 9/8 ; 8/5
  8 phân số < 1 là :
  7/8 ; 6/7 ; 8/9 ; 4/5 ; 3/4 ; 5/6 ; 1/2 ; 2/3
  10 phân số = 1 là :
  1/1 ; 2/2 ; 3/3 ; 4/4 ; 5/5 ; 6/6 ; 7/7 ; 8/8 ; 9/9 ; 10/10
  Bài 2:
  13/9 = $\dfrac{13×2}{9×2}$ = 26/18
  3/4 = $\dfrac{3×2}{4×2}$ = 6/8
  27/18 = $\dfrac{27:3}{18:3}$ = 9/6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )