Toán Lớp 4: A, Hai số có hiệu là 1536. Nếu bớt ở số trừ 264 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu? B, Tìm một số biết rằng nếu trừ số đó cho 3168 thì

Question

Toán Lớp 4: A, Hai số có hiệu là 1536. Nếu bớt ở số trừ 264 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?
B, Tìm một số biết rằng nếu trừ số đó cho 3168 thì được 4527., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 2 tháng 2022-03-12T09:54:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, Khi bớt bao nhiêu đơn vị ở số trừ thì hiệu thêm bấy nhiêu đơn vị.
  $\text {-> Vậy nếu bớt ở số trừ 264 đơn vị thì hiệu thêm vào 264.}$
  $\text {Hiệu mới là : 1 536 + 264 = 1 800}$
  b, Ta gọi số cần tìm là x. Ta có:
  x – 3168 = 4527
             x = 4527 + 3168
             x =    7690
  $\text {Vậy số đó là: 7690.}$

  0
  2022-03-12T09:56:23+00:00
  a)
  $\text {Số trừ giảm thì số bị trừ tăng}$
  $\text {Hiệu mới là:}$
                $\text {1536 + 264 = 1800}$
  b)
  $\text {Số đó là:}$
            $\text {4527 + 3168 = 7695}$
                              $\text {Đáp số : a,1800 }$
                                            $\text {b,7695}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )