Toán Lớp 4: 4/ Trung bình số tuổi của hai chị em là 12 tuổi. Biết chị hơn em 4 tuổi. Tính tuổi mỗi người?

Question

Toán Lớp 4: 4/ Trung bình số tuổi của hai chị em là 12 tuổi. Biết chị hơn em 4 tuổi. Tính tuổi mỗi
người?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 4 ngày 2022-06-18T18:54:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 4. 
                                 Bài giải
   Tổng số tuổi của cả hai chị em là:
         12 x 2 = 24(tuổi)
      Chị có số tuổi là:
            (24 + 4) : 2 = 14(tuổi)
      Em có số tuổi là:
              24 – 14 = 10(tuổi)
                           Đáp số: Chị: 14 tuổi
                                         Em: 10 tuổi
  @luonghoangngan123
  #The Achievers

 2. $#Paow$
  Tổng số tuổi của 2 chị em là:
  12 x 2=24 tuổi
  Tuổi chị là:
  (24+4):2=14 tuổi
  Tuổi em là:
  24-14=10 tuổi
  -> Vậy chị 14 tuổi; em 10 tuổi
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )