Toán Lớp 4: 215×869+215×14 ai làm đc ko tính thuận tiện nhất

Question

Toán Lớp 4: 215×869+215×14 ai làm đc ko tính thuận tiện nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 2 tháng 2022-12-19T04:27:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. $ 215 × 869 + 215 ×14 = 215 × ( 869 + 14 ) = 215 × 883 = 189845 $ 
       $ Đáp số : 189845 $ 
     

  2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     215xx869+215xx14=215xx(869+14)=215xx883=189845

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )