Toán Lớp 4: 1. Trong một trang trại cà chua ,có tổng số cà chua là 218 kg cà chua.Tổ 1 hái nhiều hơn tổ 2 18kg. Hỏi tổ 1 hái được bao nhiêu kg cà

Question

Toán Lớp 4: 1. Trong một trang trại cà chua ,có tổng số cà chua là 218 kg cà chua.Tổ 1 hái nhiều hơn tổ 2 18kg. Hỏi tổ 1 hái được bao nhiêu kg cà chua. Tổ 2 hái được bao nhiêu kg cà chua ?
2. Tuổi bố và mẹ cộng lại được 84 tuổi. Bố hơn mẹ 4tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi?
3. Trong hai tuần nhà em tiêu hết 1350000 đồng .Tuần thứ nhất nhà em tiêu ít hơn tuần thứ hai 35000 đồng. Hỏi mỗi tuần nhà em nhà em tiêu hết bao nhiêu tiền?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 41 phút 2022-06-14T23:50:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Số kg cà chua tổ 1 hái được là:}$
  $\text{( 218 + 18 ) : 2 = 118 ( kg )}$
  $\text{Số kg cà chua tổ 2 hái được là:}$
  $\text{218 – 118 = 100 ( kg )}$
  $\text{Đáp số: Tổ 1 hái được 118 kg cà chua}$
                $\text{Tổ 2 hái được 100 kg cà chua}$
  $\text{Số tuổi của bố là:}$
  $\text{( 84 + 4 ) : 2 = 44 ( tuổi )}$
  $\text{Số tuổi của mẹ là:}$
  $\text{84 – 44 = 40 ( tuổi )}$
  $\text{Đáp số: Tuổi bố là 44 tuổi}$
              $\text{Tuổi mẹ là 40 tuổi}$
  $\text{Số tiền tiêu được tuần thứ nhất là:}$
  $\text{( 1350000 – 35000 ) : 2 = 607500 ( đồng )}$
  $\text{Số tiền tiêu được tuần thứ hai là:}$
  $\text{1350000 – 607500 = 742500 ( đồng )}$
  $\text{Đáp số: Tiêu tuần thứ nhất được 607500 đồng}$
                $\text{Tiêu tuần thứ hai được 742500 đồng}$

 2. câu 1
  tổ 1 hái được số kg cà chua là 
  ( 218+18 ) : 2 =118 ( kg )
  Tổ 2 hái được số kg cà chua là
  218-118=100 ( kg )
                đáp số tổ 1 118kg
                             tổ 2 100 kg
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )