Toán Lớp 3: trong vườn có 6 cây cau, số cây cam nhiều hơn số cây cau là 24 cây. Hỏi số cây cau bằng một phần mấy số cây cam?

Question

Toán Lớp 3: trong vườn có 6 cây cau, số cây cam nhiều hơn số cây cau là 24 cây. Hỏi số cây cau bằng một phần mấy số cây cam?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 33 phút 2022-06-15T03:17:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số cây cam là :
  6 + 24 = 30 ( cây )
  Số cây cau bằng :
  6 : 30 = 1/5 ( số cây cam )
             Đáp số : Số câu cau bằng 1/5 số cây cam
  #dtkc
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài giải:
  Số cây cam có là:
  24 + 6 =30(cây)
  Số cây cau bằng số phần cây cam là:
  30:6=1/5(cây)
  Đáp số:1/5 cây
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )