Toán Lớp 3: tìm số có hai chữ số mà thương giữa hai chứ số của số đó là 3 và tích hai chữ số của số đó là 12

Question

Toán Lớp 3: tìm số có hai chữ số mà thương giữa hai chứ số của số đó là 3 và tích hai chữ số của số đó là 12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 6 tháng 2022-06-20T08:59:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số cần tìm là ab
  Theo đề bài ta có
  a:b=3 và a×b=12
  Vì a:b =3 nên ta có số chia và số bị chia là: 3 và 1 , 6 và 2 ,9 và 3
  Nhưng chỉ có duy nhất 1 số có tích bằng 12 là 6 và 2
  Vậy a=6 và b=2 ta được số 62
  (Hoặc a=2 và b=6 ta được số 26)

 2. vì tích của hai chữ số bằng 12 ta có:
  12=2×6=3×4
  Thương giữa hai chữ số bằng 3 do 6:2=3
  =>  hai chữ số đó là: 62 và 26

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )