Toán Lớp 3: Tìm một số biết thương của số đó với 6 bằng số lớn nhất có hai chữ số và số dư là số dư lớn nhất

Question

Toán Lớp 3: Tìm một số biết thương của số đó với 6 bằng số lớn nhất có hai chữ số và số dư là số dư lớn nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 6 tháng 2022-06-20T17:31:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Vì số lớn nhất có 2 chữ số là 99 nên thương của số cần tìm với 6 là 99
  Số cần tìm là :
  6 × 99 + 5 = 599
                    Đáp số : 599
  #dtkc

 2.                                                          Giải
  vì số lớn nhất có 2 chữ số là 99 nên thương của số cần tìm và 6 là 99
  số dư lớn nhất có thể là 5
  Vậy số cần tìm là
           6 x 99 + 5 = 599
                             Đáp số 599
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )