Toán Lớp 3: có 24 bạn nam và 21 bạn nữ, các bạn đứng xếp thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn?

Question

Toán Lớp 3: có 24 bạn nam và 21 bạn nữ, các bạn đứng xếp thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 6 tháng 2022-06-11T13:15:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{ Có tất cả số bạn nam và nữ là : }$
         24 + 21 = 45 $\text{ ( bạn ) }$
  $\text{ Mỗi hàng có số bạn là : }$
         45 : 5 = 9 $\text{ ( bạn ) }$
              $\text{ Đáp số : 9 bạn }$
   

 2. Mog bạn nhận ạ

  toan-lop-3-co-24-ban-nam-va-21-ban-nu-cac-ban-dung-ep-thanh-5-hang-deu-nhau-hoi-moi-hang-co-bao

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )