Toán Lớp 3: A)x-142=16×3 B)x+245=708-189

Question

Toán Lớp 3: A)x-142=16×3 B)x+245=708-189, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 6 tháng 2022-06-19T03:44:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A)x-142=16×3                        b)x+245=708-189
      x -142=48                               x+245=519
      x= 142-48                               x= 519 – 245
      x= 94                                      x=274

 2. a) x – 142 = 16 × 3
  x – 142 = 48
  x = 48 + 142
  x = 190
  b) x + 245 = 708 – 189
  x + 245 = 549
  x = 549 – 245
  x = 304

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )