Toán Lớp 3: 1/8 ngày là mấy giờ A.8 giờ b.3 giờ c.5 giờ d.6 giờ

Question

Toán Lớp 3: 1/8 ngày là mấy giờ
A.8 giờ b.3 giờ c.5 giờ d.6 giờ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tháng 2022-12-21T01:40:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 ngày có 24 giờ thì 1/8 ngày có số giờ là: 1/8×24=3 giờ
  Chọn B

 2. Giải đáp: Ý B
  1/8 ngày là 3 giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
           1 ngày: 24 giờ
   1/8 ngày = 24 :8 =3 giờ
  @tuanbach1104

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )