Toán Lớp 2: Hà có 48 cái kẹo,Hồng có 30 cái kẹo.hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái kẹo?

Question

Toán Lớp 2: Hà có 48 cái kẹo,Hồng có 30 cái kẹo.hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái kẹo?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 2 tháng 2022-11-23T21:57:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Cả hai bạn có số kẹo là:

  48 + 30 = 78 (cái)

  Đáp số: 78 cái .

 2. Giải đáp:

  $\text{78 cái kẹo.}$

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\text{Số cái kẹo cả hai bạn có là:}$

      48 + 30 = 78 $\text{(cái kẹo)}$

            $\text{Đáp số: 78 cái kẹo.}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )