Toán Lớp 2: Bạn Hòa có 38 viên bi , nhưng bạn Hòa chia cho Vân một nửa số viên bi của mình . Hỏi Hòa còn lại bao nhiêu viên bi?

Question

Toán Lớp 2: Bạn Hòa có 38 viên bi , nhưng bạn Hòa chia cho Vân một nửa số viên bi của mình . Hỏi Hòa còn lại bao nhiêu viên bi?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 2 tuần 2022-06-08T03:47:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:19 viên

  Giải thích bước giải:

  Hòa còn lại số viên bi là:

  38 : 2 = 19 ( viên )

  Đáp số: 19 viên

   

 2. Giải đáp:

  Số viên bi bạn Hòa cho bạn Vân là:

  38 : 2 = 19 ( viên )

  Số viên bi còn lại của bạn Hòa là:

  38 – 19 = 19  ( viên )

  Đáp số: 19 viên bi

  $#dairana$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )