Toán Lớp 12: tìm giá trị lớn nhất và nhở nhất √4-x ²

Question

Toán Lớp 12: tìm giá trị lớn nhất và nhở nhất
√4-x ², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 2 giờ 2022-06-15T07:18:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  nhỏ nhất
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ĐĐK:x≥0
  −x+4√x
  =–x+4√x–4+4
  =–(x–4√x+4)+4
  ²=4–(√x–2)²
  Ta có : ²(√x–2)²≥0
  ²→4–(√x–2)²≤4
  Dấu “=” xảy ra
  →√x–2=0
  →√x=2
  đ→x=4(tmđk)
  Vậy GTLN của biểu thức là 4 tại
   

 2. Giải đáp:
  nhỏ nhất
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ĐĐK:x≥0
  −x+4√x
  =–x+4√x–4+4
  =–(x–4√x+4)+4
  ²=4–(√x–2)²
  Ta có : ²(√x–2)²≥0
  ²→4–(√x–2)²≤4
  Dấu “=” xảy ra
  →√x–2=0
  →√x=2
  đ→x=4(tmđk)
  Vậy GTLN của biểu thức là 4 tại
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )