Toán Lớp 12: Cho V= [[3 2 2 0 0][0 3 3 3 0][1 4 1 1 2][0 3 0 0 0][3 0 3 4 4]]. Giá trị định thức của V là:

Question

Toán Lớp 12: Cho V= [[3 2 2 0 0][0 3 3 3 0][1 4 1 1 2][0 3 0 0 0][3 0 3 4 4]]. Giá trị định thức của V là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 6 tháng 2022-06-15T20:00:48+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\det(V)= -90$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\quad V =\left(\matrix{3&2&2&0&0\\0&3&3&3&0\\1&4&1&1&2\\0&3&0&0&0\\3&0&3&4&4}\right)$
  Ta có:
  $\det(V)= \left|\matrix{3&2&2&0&0\\0&3&3&3&0\\1&4&1&1&2\\0&3&0&0&0\\3&0&3&4&4}\right|$
  $\Leftrightarrow \det(V)= 3A_{42}$
  $\Leftrightarrow \det(V)= 3.(-1)^{4+2}.\left|\matrix{3&2&0&0\\0&3&3&0\\1&1&1&2\\3&3&4&4}\right|$
  $\Leftrightarrow \det(V)= 3(3A_{11} + 2A_{12})$
  $\Leftrightarrow \det(V)= 9A_{11} + 6A_{12}$
  $\Leftrightarrow \det(V)= 9.(-1)^{1+1}\left|\matrix{3&3&0\\1&1&2\\3&4&4}\right| + 6.(-1)^{1+2}\left|\matrix{0&3&0\\1&1&2\\3&4&4}\right|$
  $\Leftrightarrow \det(V)= 9.(-6) – 6.6$
  $\Leftrightarrow \det(V)= – 90$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )