Toán Lớp 12: Câu 12. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 8 chữ số phân biệt lập từ các chữ số 1;2;3;4;5;6.7;8 sao cho chữ số đứng đầu là chẵn và chữ số đứn

Question

Toán Lớp 12: Câu 12. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 8 chữ số phân biệt lập từ các chữ số 1;2;3;4;5;6.7;8 sao cho chữ số đứng đầu là chẵn và chữ số đứng cuối là lẻ?
A. 11520.
B. 2880.
C.40320
D.5760, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 7 ngày 2022-06-16T22:56:13+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    Câu 12. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 8 chữ số phân biệt lập từ các chữ số 1;2;3;4;5;6.7;8 sao cho chữ số đứng đầu là chẵn và chữ số đứng cuối là lẻ?
    A. 11520.                B. 2880.                  C.40320              D.5760

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )