Toán Lớp 11: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho pt lượg giác sau đây có nghiệm : msin2x – 12cos2x =13

Question

Toán Lớp 11: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho pt lượg giác sau đây có nghiệm : msin2x – 12cos2x =13, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 1 tháng 2022-03-19T07:11:49+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Để phương trình msin2x – 12cos2x =13 có nghiệm:
  ⇒m²+(-12)²≥13²
  ⇔m²≥25
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x≥5\\x≤-5\end{array} \right.\) 
  Điều kiện để phương trình asinx +bcosx =c có nghiệm:
  ⇒a²+b²≥c²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )