Toán Lớp 11: Có bao bao nhiêu cách xếp 6 loại kẹo và 6 chiếc đĩa khác nhau?

Question

Toán Lớp 11: Có bao bao nhiêu cách xếp 6 loại kẹo và 6 chiếc đĩa khác nhau?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 37 phút 2022-06-18T20:00:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ⇒ Với mỗi cách xếp 6 loại kẹo vào 6 chiếc đĩa khác nhau là một hoán vị của 6 phần tử.
  Số cách để xếp 6 loại kẹo vào 6 chiếc đĩa khác nhau là 6! = 720 cách xếp.
   

 2. Giải đáp:
   720 cách
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} Với\ mỗi\ cách\ bày\ 6\ chiếc\ kẹo\ vào\ 6\ chiếc\ đĩa\ khác\ nhau\ \\ là\ một\ hoán\ vị\ của\ 6\ phần\ tử\\ \Leftrightarrow Số\ cách\ bày\ 6\ chiếc\ kẹo\ vào\ 6\ chiếc\ đĩa\ là:\\ 6!=720( cách) \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )