Toán Lớp 10: tìm a,b của hàm số y=ax+b biết đồ thị hàm số đi qua A(-1;3) và B(2;9)

Question

Toán Lớp 10: tìm a,b của hàm số y=ax+b biết đồ thị hàm số đi qua A(-1;3) và B(2;9), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 26 phút 2022-06-18T06:10:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đồ thị $y=ax+b$ đi qua điểm $A(-1;3)$
  $⇒x=-1,y=3$
  $⇒3=-a+b(1)$
  Đồ thị $y=ax+b$ đi qua điểm $A(2;9)$
  $⇒x=2;y=9$
  $⇒9=2a+b(2)$
  Từ $(1)$ và $(2)$⇒$\begin{cases} 3=-a+b\\9=2a+b \end{cases}$
  ⇒$\begin{cases} a=2\\b=5 \end{cases}$
  ⇒$(d)y=2x+5$
  Vậy đồ thị hàm số có dạng $y=2x+5$ khi đi qua 2 điểm $A(-1;3);B(2;9)$
  Vậy 

 2. Giải đáp: $a=2, b=5$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có đồ thị hàm số đi qua $A(-1,3)$ và $B(2,9)$
  $\to \begin{cases}3=a\cdot (-1)+b\\ 9=a\cdot 2+b\end{cases}$
  $\to a=2, b=5$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )