Toán Lớp 10: giải pt : $\frac{x-3}{x}$ – $\frac{3-2x}{x+3}$ = -2

Question

Toán Lớp 10: giải pt : $\frac{x-3}{x}$ – $\frac{3-2x}{x+3}$ = -2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 6 tháng 2022-06-19T04:45:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp — Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tham khảo nhé.

  toan-lop-10-giai-pt-frac-3-frac-3-2-3-2

 2. $\dfrac{x-3}{x}$  – $\dfrac{3-2x}{x+3}$ = -2
  <=> $\dfrac{(x-3)(x+3)}{x(x+3)}$  – $\dfrac{(3-2x)x}{(x+3)x}$ = -2
  <=>$\dfrac{x^{2}-3x+3x-9-3x+2x^{2}}{x^{2}+3x}$  = 2
  <=>$\dfrac{3x^{2}-3x-9}{x^{2}+3x}$  = 2
  <=> $3x^{2}$ -3x-9 = $2x^{2}$ +6x
  <=> $x^{2}$ -9x-9=0
  <=> $\left \{ {{x1=\dfrac{9-3\sqrt{13}}{2} } \atop {x2=\dfrac{9+3\sqrt{13}}{2} }} \right.$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )