Hóa học Lớp 9: Muối phản ứng được với dung dịch NaOH là A. CuCl 2 B. K 2 SO 4 C. BaCl 2 D. NaCl

Question

Hóa học Lớp 9: Muối phản ứng được với dung dịch NaOH là
A.
CuCl 2
B.
K 2 SO 4
C.
BaCl 2
D.
NaCl, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 2 tháng 2022-03-19T10:05:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Khi cho CuCl_2 vòa dung dịch NaOH ta thấy xuất hiện kết tủa màu xanh lơ và dung dịch màu xanh nhạt dần
            CuCl_2+2NaOH→Cu(OH)_2↓+2NaCl

 2. Giải đáp:
  A
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  @ Điều kiện phản ứng giữa bazơ (NaOH) với muối là chất tham gia phải tan, sản phẩm phải có kết tủa, khí thoát ra
  Ta có NaOH là bazơ tan 
  – Xét độ tan các chất tham gia -> Tất cả đều là tan
  – Xét điều kiện sản phẩm
  + Loại B vì muối ”sinh ra” là KOH và Na_2 SO_4 không phải kết tủa hay khí
  + Loại C vì muối ”sinh ra” là Ba(OH)_2 và NaCl không phải kết tủa hay khí
  + Loại D vì 2 chất này không tác dụng được với nhau bởi chúng cùng là hợp chất là Na
  + Chọn A vì muối sinh ra là Cu(OH)_2 là kết tủa
  CuCl_2 + 2NaOH -> Cu(OH)_2↓ + 2NaCl

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )