Hóa học Lớp 9: Muối `AlCl_3` và `PbCl_2` có tan không?

Question

Hóa học Lớp 9: Muối `AlCl_3` và `PbCl_2` có tan không?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 1 tuần 2022-06-15T23:39:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. AlCl3 tan PbCl2 không tan

  2.  AlCl3 tan
    PbCl2 ko tan
    #-chúc bn học tốt-#

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )