Hóa học Lớp 9: Hòa tan 6,2 gam natri oxit (Na2O) vào nước được dung dịch X có nồng độ 1M. Thể tích của dung dịch X là (biết Na = 23, O = 16) A 0,4 lí

Question

Hóa học Lớp 9: Hòa tan 6,2 gam natri oxit (Na2O) vào nước được dung dịch X có nồng độ 1M. Thể tích của dung dịch X là (biết Na = 23, O = 16)
A 0,4 lít.
B 2 lít.
C 0,2 lít.
D 0,02 lít., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 2 tháng 2022-03-02T02:44:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
   $C$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có PTHH sau:
  $Na_2O+H_2O$ $\rightarrow$ $2NaOH$
  Có $n_{Na_2O}$=$\dfrac{m}{M}$=$\dfrac{6,2}{62}$=$0,1$ mol
  Dựa vào PTHH) $n_{NaOH}$=$0,1.2=0,2$ mol
  Vậy $V_{NaOH}$=$\dfrac{n}{CM}$=$\dfrac{0,2}{1}$=$0,2l$
  $\rightarrow$ Giải đáp đúng là bb C

 2. Giải đáp:
  C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_{Na_2O}=\frac{m}{M}=\frac{6,2}{62}=0,1 (mol)
  PTHH            Na_2O+H_2O→2NaOH
                              0,1                              0,2         mol
  →n_{NaOH}=n_{Na_2O}=\frac{0,1.2}{1}=0,2 (mol)
  →V_{NaOH}=\frac{n}{C_M}=\frac{0,2}{1}=0,2 (l)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )