Hóa học Lớp 9: Đốt cháy 16,1 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 15,68 lít CO2 (dktc) và 18,9 gam H2O a) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ

Question

Hóa học Lớp 9: Đốt cháy 16,1 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 15,68 lít CO2 (dktc) và 18,9 gam H2O
a) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hoi A so với khí oxi là 1,4375
b) Xác định công thức cấu tạo của A, biết A tác dụng được với Na, sinh ra khí hidro, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 1 tháng 2022-03-14T05:54:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:a) CTPT là: C_2H_6O
  b) CTCT: C_2H_5OH
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  M_(A)=M_(O_2).1,4375=32.1,4375=46$g/mol$
  n_(A)=(16,1)/46=0,35mol
  n_(CO_2)=(15,68)/(22,4)=0,7mol
  n_(H_2O)=(18,9)/18=1,05mol
  Bảo toàn nguyên tố, ta có:
  n_(C)=n_(CO_2)=0,7mol
  n_(H)=2.n_(H_2O)=1,05.2=2,1mol
  Ta có: mC+mH=0,7.12+2,1.1=10,5g
  Vậy trong A có chứa nguyên tố O
  ->m_(O)=16,1-10,5=5,6g
  ->n_(O)=0,35mol
  Ta có: nC:nH:nO=0,7:2,1:0,35=2:6:1
  Vậy CTĐGN có dạng (C_2H_6O)_n
  <=>46n=46
  ->n=1
  Vậy CTPT của A là C_2H_6O
  b) Do A có n_(H_2O)>n_(CO_2) mà lại tác dụng với Na nên A là ancol.
  CTCT: C_2H_5OH
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )