Hóa học Lớp 9: Cho kim loại Fe vào các lọ riêng biệt chứa các chất sau: Dung dịch H 2 SO 4 ; HNO 3 đặc, nguội; dung dịch AgNO 3 ; dung dịch CuSO 4 ; d

Question

Hóa học Lớp 9: Cho kim loại Fe vào các lọ riêng biệt chứa các chất sau: Dung dịch H 2 SO 4 ; HNO 3 đặc, nguội; dung dịch AgNO 3 ; dung dịch CuSO 4 ; dung dịch MgSO 4 . Lọ nào có phản ứng xảy ra, hãy viết phương trình hóa học?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 2 tháng 2022-02-22T07:43:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $Fe$ thụ động hóa trong $HNO_3$ đặc nguội
  $Fe$ đứng sau $Mg$ trong dãy HDHH
  Do đó ta có các PTHH:
  $Fe+H_2SO_4\to FeSO_4+H_2\uparrow$
  $Fe+2AgNO_3\to Fe(NO_3)_2+2Ag\downarrow$
  $Fe+CuSO_4\to FeSO_4+Cu\downarrow$

 2. Phản ứng xảy ra :
  Fe + H_2SO_4 -> FeSO_4 + H_2↑
  Fe + 4HNO_3(đn) -> Fe(NO_3)_3 + NO↑ + 2H_2O 
  Fe + 2AgNO_3 -> Fe(NO_3)_2 + 2Ag↓
  Fe + CuSO_4 -> FeSO_4 + Cu↓
  Fe không phản ứng với MgSO_4 vì Fe yếu hơn MgSO_4 trong dãy hoạt động hóa học

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )