Hóa học Lớp 9: cho 23,1g hỗn hợp cacl2, caso3 tác dụng với dung dịch hcl dư thu được 2,24l khí ở đktc a,tính phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn h

Question

Hóa học Lớp 9: cho 23,1g hỗn hợp cacl2, caso3 tác dụng với dung dịch hcl dư thu được 2,24l khí ở đktc
a,tính phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu
b, tính thể tích dung dịch naoh 30 phần trăm(D= 1,2g/ml) cần để tác dụng vừa đủ với khí A tạo muối trung hòa, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 2 tuần 2022-06-07T03:02:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  CaSO3+2HCl->CaCl2+SO2+H2O
  nSO2=2,24/22,4=0,1(mol)
  =>nCaSO3=nSO2=0,1(mol)
  %CaSO3=0,1×120/23,1×100=51,948%
  %CaCl2=100-51,948=48,052%
  b)
   SO2+2NaOH->Na2SO3+H2O
  nNaOH=2nSO2=0,1×2=0,2(mol)
  mddNaOH=0,2×40/30%=26,67(g)
  Vdd=26,67/1,2=22,22(ml)
  chúc bn thi tốt!! ^__^

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Chỉ có CaSO3 phản ứng
  CaSO3 +2HCl —>CaCl2 +SO2 +H2O 
    0,1                                       0,1
  nSO3=2,24/22,4=0,1 mol
  =>mCaSO3=0,1*120=12 g
  C%(CaSO3)=12/23,1*100=52%
  =>C%(CaCl2)=100-52=48%
  SO2 + 2NaOH—>Na2SO3 +H2O
  0,1.          0,2
  mNaOH=0,2*40=8 g
  mddNaOH=8*100/30=80/3 g
  VddNaOH=80/3÷1,2≈22,22ml

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )