Hóa học Lớp 9: Chất nào được dùng để làm gia vị bảo quản thực phẩm A. NaCl. B. MgSo4. C. Hcl. D. Co(NH2)2 Chất nào sau đây làm cho phenolpht

Question

Hóa học Lớp 9: Chất nào được dùng để làm gia vị bảo quản thực phẩm
A. NaCl. B. MgSo4. C. Hcl. D. Co(NH2)2
Chất nào sau đây làm cho phenolphtalein không màu hóa hồng
A. NaCl. B. HCl. C. Al( ox)3. D. NaOl
Chỉ ra oxi bazơ tác dụng được với nước
A. CuO. B Fe2O3. C. MgO. D. Na2O
Ai bt giúp em đi ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 5 tháng 2022-05-01T05:55:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. chọn A nhé
  NaCl là chất nào được dùng để làm gia vị bảo quản thực phẩm
  dung dịch base tan sẽ làm cho phenolphtalein không màu hóa hồng
  => chọn D , không chọn C vì mặc dù C là base nhưng là base trung tính nên ko làm cho phenolphtalein không màu hóa hồng
  CHỌN D
  Na2O + H2O -> 2NaOH

 2. Lời giải và giải thích chi tiết: 
  1/. A. $NaCl$
  Chất được dùng để làm gia vị bảo quản thực phẩm là $NaCl$, $NaCl$ có vị mặn dùng để ướp và bào quản thực phẩm.
  2/. D. $NaOH$
  Chỉ bazo tan mới làm cho phenolphtalein không màu hóa hồng: là $NaOH$
  3/. D. $Na_2O$
  Chỉ oxi bazơ tan mới tác dụng được với nước: $N_2O$
  PTHH: $Na_2O+H_2O→2NaOH$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )