Hóa học Lớp 9: Câu 19: Cho 0,1 mol Fe2O3 và 0,2 mol FeCl3 vào dHCl số mol muối FeCl thu được là: A. 0. lmol B. 0.3mol C. 0.2mol D. 0.4 mol Câu 20: Cặp

Question

Hóa học Lớp 9: Câu 19: Cho 0,1 mol Fe2O3 và 0,2 mol FeCl3 vào dHCl số mol muối FeCl thu được là:
A. 0. lmol
B. 0.3mol
C. 0.2mol
D. 0.4 mol
Câu 20: Cặp chất nào sau đây dùng để điều chế khi sunfurơ SO trong phòng thí nghiệm?
A CaCO3 và d HCl.
B. Na SO2 và d-HCl.
C CuOvà d H SO.
D. Na SO2 và d-H SOI., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 5 tháng 2022-05-01T02:42:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   19.C
   20.D 

 2. Giải đáp:
  Câu 19: Cho 0,1 mol Fe2O3 và 0,2 mol FeCl3 vào dHCl số mol muối FeCl thu được là:
  A. 0. lmol
  B. 0.3mol
  C. 0.2mol
  D. 0.4 mol
  Câu 20: Cặp chất nào sau đây dùng để điều chế khi sunfurơ SO trong phòng thí nghiệm?
  A CaCO3 và d HCl.
  B. Na SO2 và d-HCl.
  C CuOvà d H SO.
  D. Na SO2 và d-H SOI.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )