Hóa học Lớp 9: Câu 1/ Cho 5,6g mạt sắt vào dung dịch H2SO4 10% . Phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có khí không màu thoát ra. a. Viết phương trình hóa h

Question

Hóa học Lớp 9: Câu 1/ Cho 5,6g mạt sắt vào dung dịch H2SO4 10% . Phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có khí không màu thoát ra.
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra?
b. Tínhthể tích khí sinh ra ( ở đktc)?
c. Tính khối lượng của dung dịch axit đã dùng?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 45 phút 2022-05-01T11:56:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Fe + H_2SO_4 → FeSO_4 + H_2
  b) nFe = $\frac{5,6}{56}$ = 0,1 mol 
  nH_2 = nFe = 0,1 mol 
  VH_2 = 0,1 . 22,4 = 2,24l
  c) 
  nH_2SO_4 = nFe = 0,1 mol 
  mdd H_2SO_4 = $\frac{0,1.98.100}{10}$ = 98 g
  Chúc bạn học tốt #aura

 2. $\text{n$_{Fe}$=5,6:56=0,1(mol)}$
  $\text{a,PTHH:}$
  $\text{Fe+H$_{2}$SO$_{4}$→FeSO$_{4}$+H$_{2}$}$
  $\text{0,1→   0,1                        →0,1(mol)}$
  $\text{b,Theo PTHH ta suy ra : n$_{H2}$=0,1(mol)}$
  $\text{⇒V$_{H2}$=0,1.22,4=2,24(lít)}$
  $\text{c,m$_{H2SO4 phản ứng}$=0,1.98=9,8(g)}$
  $\text{⇒m$_{dung dich đã dùng}$=9,8:10%=98(g)}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )