Hóa học Lớp 9: Ba có phản ứng với nước ở nhiệt độ thường không?

Question

Hóa học Lớp 9: Ba có phản ứng với nước ở nhiệt độ thường không?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 2 tháng 2022-02-17T16:01:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  có nha bạn
  các kim loại Li ,K ,Ba,ca,Na đều tác dụng vói nước ở nhiệt độ thường tạo dung dịch ba zơ kieemd , còn các kim loại ko thuộc Li ,K ,ba ,ca, Na đều ko thể tác dụng vơi snuocs ở nhệt độ thường

 2. Giải đáp:
  Có phản ứng 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ba là 1 trong các kim lọa kiềm nên nó có thể phản ứng trực tiếp với nước ở nhiệt độ thường 
  PTHH : Ba + 2H_2O -> Ba(OH)_2 + H_2↑

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )