Hóa học Lớp 8: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí? A. Lưu huỳnh cháy trong không khí tao ra chất khí mùi hắc. B. Hơi nến

Question

Hóa học Lớp 8: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí?
A.
Lưu huỳnh cháy trong không khí tao ra chất khí mùi hắc.
B.
Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước.
C.
Giũa đinh sắt thành mạt sắt.
D.
Cho kim loại Magie vào dung dịch HCl thì có khí H2 thoát ra.
7
Khối lượng mol của đường saccarozơ ( C12H22O11) là:
A.
342 (g)
B.
318(g)
C.
322 (g)
D.
324 (g), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 1 tuần 2022-06-15T05:54:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )