Hóa học Lớp 8: Tổng số hạt dưới nguyên tử trong nguyên tử A là 46. Trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân là 1. 1.

Question

Hóa học Lớp 8: Tổng số hạt dưới nguyên tử trong nguyên tử A là 46. Trong đó số hạt không
mang điện nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân là 1.
1. Xác định A thuộc nguyên tố hóa học nào?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 6 tháng 2022-05-25T21:50:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số p , số e , số n trong nguyên tử A lần lượt là : p,e,n 
   Vì Tổng số hạt dưới nguyên tử trong nguyên tử A là 46
  -> p+e+n=46
  Mà p=e
  => 2p+n=46 (1)
  Vì số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân là 1
  n-p=1
  => -p+n=1 (2)
  Từ (1) và (2)
  => {(2p+n=46),(-p+n=1):}
  => {(p=15),(n=16):}
  -> Với p=15 
  => A là Photpho (P)
  {~(Harryisthebest)~}

 2. Giải đáp:
  Số hạt mang điện ( p và e ) là:
  ( 155 + 33 ) : 2 = 94 ( hạt )
  Số hạt ko mang điện ( n ) là:
  155 – 94 = 61 ( hạt )
  Vì p=e
  Hạt P có số hạt là:
  94 : 2 = 47 ( hạt )
  Xem trong bảng 42 ta được nguyên tố Ag
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )