Hóa học Lớp 8: Tính Số mol 2,479 lít khí O2 (25°C . 1 Bar) Tính thể tích 0.15 Mol Khí SO2 (25°C 1bar)

Question

Hóa học Lớp 8: Tính Số mol
2,479 lít khí O2 (25°C . 1 Bar)
Tính thể tích
0.15 Mol Khí SO2 (25°C 1bar), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 1 tháng 2022-03-14T06:25:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $n_{O2}$=$\frac{2,479}{24,79}$ =0,1(mol)
  VSO2=n.24,79=0,15.24,79=3,7185(l)
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số mol 2,479 lít khí O2 (25°C . 1 Bar) :
  $n_{O_{2}} =\frac{2,479}{24,79}=0,1(mol)$
  Thể tích 0.15 Mol Khí SO2 (25°C 1Bar) :
  $V_{SO_{2}}=n.24,79=0,15.24,79=3,7185(l)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )