Hóa học Lớp 8: Tính khối lượng dung dịch HNO3 10% cần thêm vào 200 gam dung dịch HNO3 20% để thu được dung dịch có nồng độ 15%?

Question

Hóa học Lớp 8: Tính khối lượng dung dịch HNO3 10% cần thêm vào 200 gam dung dịch HNO3 20% để thu được dung dịch có nồng độ 15%?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 1 tháng 2022-12-19T10:03:48+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   200g
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  {m_{HN{O_3}}}\,trong\,200g\,{\rm{dd}}HN{O_3}20\%  = 200 \times 20\%  = 40g\\
  \text{ Gọi a là khối lượng của dung dịch $HNO_3$ 10% }\\
  {m_{HN{O_3}}}\,trong\,ag\,{\rm{dd}}HN{O_3}\,10\%  = a \times 10\%  = 0,1a\,g\\
  {m_{{\rm{dd}}HN{O_3}\,15\% }} = 200 + a(g)\\
  {C_\% }HN{O_3} = 15\%  \Leftrightarrow \dfrac{{40 + 0,1a}}{{200 + a}} = 15\% \\
   \Leftrightarrow 40 + 0,1a = 30g + 0,15a \Leftrightarrow a = 200g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )