Hóa học Lớp 8: thành phần trăm theo khối lương của nguyên tố Ở trong hợp chất BaCO3 Biết Ba=137 C=12 O=16

Question

Hóa học Lớp 8: thành phần trăm theo khối lương của nguyên tố Ở trong hợp chất BaCO3 Biết Ba=137 C=12 O=16, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 1 tháng 2022-03-19T01:20:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  %Ba = 69,54%
  %C = 6,09%
  %O = 24,37%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  M_{BaCO_3} = 137 + 12 + 16 . 3 = 197 $(g/mol)$
  %Ba = (137 . 100)/197 = 69,54 (%)
  %C = (12 . 100)/197 = 6,09 (%)
  %O = 100 – 69,54 – 6,09 = 24,37 (%)

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  M_{BaCO_3} = 137 + 12 + 16xx3 = 197 $(g/mol)$
  %Ba = {137}/{197}xx100% $\approx$ 69,54%
  %C = {12}/{197}xx100% $\approx$ 6,09%
  %O = 100% – 69,54% – 6,09% = 24,37%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )