Hóa học Lớp 8: Một hợp chất có thành phần theo khối lượng gồm : 27,27%C , còn lại là O . Biết tỉ khối của hợp chất với không khí là 1,517 . Hãy xác đị

Question

Hóa học Lớp 8: Một hợp chất có thành phần theo khối lượng gồm : 27,27%C , còn lại là O . Biết tỉ khối của hợp chất với không khí là 1,517 . Hãy xác định công thức của hợp chất, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 1 tuần 2022-04-13T21:01:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   M = 29 . 1,517 ≈ 44 g/mol 
  Gọi CTHH là C_xO_y
  m_C = $\frac{27,27.44}{100}$ ≈ 12 g
  n_C = x = $\frac{12}{12}$ = 1 mol 
  m_O = 44 – 12 = 32 g
  n_C = y = $\frac{32}{16}$ = 2 mol 
  Ta có x = 1 y = 2
  → CTHH là CO_2
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )