Hóa học Lớp 8: Một hợp chất có thành phần theo k.lượng gồm : 82,35%N và 17,65%H . Hãy cho biết : a/ CTHH của h.chất biết hợp chất có tỉ khối đối với k

Question

Hóa học Lớp 8: Một hợp chất có thành phần theo k.lượng gồm : 82,35%N và 17,65%H . Hãy cho biết :
a/ CTHH của h.chất biết hợp chất có tỉ khối đối với khí hidro là 8,5
b/ Số mol ng.tử của các nguyên tố có trong 0,5 mol hợp chất, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 1 tuần 2022-04-13T23:44:51+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $M_{\text{hợp chất}}=M_{H_2}.8,5=2.8,5=17(g/mol)$
    Trong 1 mol hợp chất:
    $\begin{cases} m_N=17.82,35\%=14(g)\Rightarrow n_N=\dfrac{14}{14}=1(mol)\\ m_H=17.17,65\%=3(g)\Rightarrow n_H=\dfrac{3}{1}=3(mol) \end{cases}\\ \Rightarrow CTHH:NH_3$
    b, Số nguyên tử $NH_3$ là $A_{NH_3}=n_{NH_3}.N=0,5.6.10^{23}=3.10^{23}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )