Hóa học Lớp 8: Khối lượng tính bằng gram của nguyên tử sắt là? A. 9,497.10^-23 B. 9,597.10^-23 C. 9,397.10^-23 D. 9,697.10^-23

Question

Hóa học Lớp 8: Khối lượng tính bằng gram của nguyên tử sắt là?
A. 9,497.10^-23
B. 9,597.10^-23
C. 9,397.10^-23
D. 9,697.10^-23, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 2 tuần 2022-09-23T02:18:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Khối lượng tính bằng gram của nguyên tử sắt là
    56.1,6605.10^-23=9,2988.10^-22(g)

  2. Giải đáp:
    $\text{Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Sắt là:}$
             $56×1,6605×10^{-23}=$ $9,2988×10^{-23}(g)$ 
    $\longrightarrow$$\text{Chọn:…}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )