Hóa học Lớp 8: Khối lượng C đã cháy là 3kg và khối lượng CO2 thu được là 11kg. Khối lượng O2 đã phản ứng là: A. 8,0kg B. 14 kg

Question

Hóa học Lớp 8: Khối lượng C đã cháy là 3kg và khối lượng CO2 thu được là 11kg. Khối lượng O2 đã phản ứng là:
A. 8,0kg B. 14 kg C. 8,3kg D.14,3kg, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 3 tháng 2022-02-22T00:34:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Theo ĐLBTKL, ta có :
  m_C + m_{O_2} = m_{CO_2}
  => 3 + m_{O_2} = 11
  => m_{O_2} = 11 – 3 = 8 (kg)

 2. Khối lượng C đã cháy là 3kg và khối lượng CO2 thu được là 11kg. Khối lượng O2 đã phản ứng là:
  A. 8,0kg
  B. 14 kg
  C. 8,3kg
  D.14,3kg
  Giải thích: Sơ đồ phản ứng: C  +  O2 →  CO2
                                               3         ?          11 
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mC +mO2 = mCO2
  Khối lượng O2 đã phản ứng là: mCO2 – mC = mO2
                                                       11   – 3 = 8,0 (kg)
  ⇒ Chọn A. 8,0 kg

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )