Hóa học Lớp 8: Khi nung nóng kim loại sắt trong không khí, người ta thu được chất rắn mới là hợp chất oxit sắt từ (Fe3O4) A. Khối lượng chất rắn sau

Question

Hóa học Lớp 8: Khi nung nóng kim loại sắt trong không khí, người ta thu được chất rắn mới là hợp chất oxit sắt từ (Fe3O4)
A.
Khối lượng chất rắn sau phản ứng tăng.
B.
Khối lượng chất rắn sau phản ứng giảm.
C.
Khối lượng chất rắn sau phản ứng không xác định được.
D.
Khối lượng chất rắn sau phản ứng không đổi., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 2 giờ 2022-06-15T03:11:37+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Khối lượng $\text{$Fe_{3}$$O_{4}$}$ bằng tổng khối lượng của $\text{Fe + $O_{2}$}$
    $\rightarrow$ $\text{Khối lượng chất rắn tăng.}$
    $\longrightarrow$ Giải đáp là $\text{A}$
    $\text{#Kudo}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )