Hóa học Lớp 8: hợp chất kim loại m có nhóm po4 có phân tử khối là 262. hãy xác định M và viết CTHH của hợp chất

Question

Hóa học Lớp 8: hợp chất kim loại m có nhóm po4 có phân tử khối là 262. hãy xác định M và viết CTHH của hợp chất, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 1 tuần 2022-04-13T17:39:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Gọi n là hóa trị của M
  Gọi CTHH là $M_{3}$$(PO_{4})$$_{n}$ 
  => 3$M_{M}$ + 95n = 262
  => $M_{M}$ = $\frac{262-95n}{3}$ 
  Ta có bảng :
  n                      1         2            3
  $M_{M}$           56        24          KTM 
  Thử lại           KTM     TM
  => M là Magie ( Mg )
  => CTHH là $Mg_{3}$$(PO_{4})$$_{2}$ 
  #nhi1812

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )